Kontaktný formuláre-mail: info@mojekurenie.skmobil: +421 918 934 958 Otváracia doba: Po - Pi: 9.00 - 16.00
Cenová ponuka

Ako pracuje tepelné čerpadlo
Teplo prirodzene prechádza z jedného telesa s vyššou teplotou na teleso s nižšou teplotou. Radiátor ako teleso s vyššou teplotou ohrieva okolitý vzduch a teda jeho molekuly, ktoré majú teplotu nižšiu. V zime nami pracne vyhriate steny domu ohrievajú okolitý chladný vzduch a my musíme uniknuté teplo dopĺňať pre zaistenie vnútornej teploty domu - vykurujeme teda daný objekt. Ako nám v tejto náročnej úlohe môže pomôcť tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je schopné realizovať obrátený tok tepla použitím relatívne malého množstva pohonnej energie vo forme mechanickej energie alebo vysokoteplotnej tepelnej energie. Zjednodušene povedané je tepelné čerpadlo stroj, ktorý čerpá teplo z jedného miesta na druhé, vynaložením vonkajšej práce. Zvyčajne je to z chladnejšieho miesta na teplejšie.

Tepelné čerpadlá môžu získavať energiu (teplo) z rôznych nízkoteplotných zdrojov ako je vzduch, voda alebo zemská kôra (pôda). Takto získané teplo sú následne schopné transformovať na vyššiu teplotnú úroveň použiteľnú pre vykurovacie systémy rodinných domov, priemyselných objektov či iných spotrebičov tepla. Väčšina dnes predávaných tepelných čerpadiel pre inštaláciu v rodinných domoch a priemysle používa chladiarenske kompresory rôznej konštrukcie poháňané elektrickou energiou. Pracovnými látkami, s ktorými tieto kompresory pracujú sú chladivá, ktoré majú veľmi nízku teplotu bodu varu - väčšinou -25°C až -40°C pri atmosférickom tlaku.

V tepelnom čerpadle sú tieto chladivá využívané k obehu v uzavretom cykle medzi vysokotlakovou a nízkotlakovou časťou okruhu. Prebieha takzvaný termodynamický obeh.

Termodynamický obeh tepelného čerpadla
Termodynamický obeh môžeme rozdeliť do 4 krokov od počiatočného (štartovacieho) bodu chladiva k jeho konečnému bodu v 1 cykle, ktoré sú totožné. Nastane teda stav kedy chladivo prebehne všetkými štyrmi krokmi a vráti sa do svojho východzieho bodu a celý cyklus začne od začiatku. Na obrázku máme jednotlivé kroky označené číslicami od 1 po 4.

1. Vyparovanie


Chladivo je vyparované pri nízkom tlaku a teplote pomocou tepelnej energie transformovanej z vonkajšieho zdroja tepla.

2. Kompresia


Chladivo je komprimované na vyšší tlak použitím kompresora čoho výsledkom je zároveň nárast jeho teploty.

3. Kondenzácia


Vysokotlaková para chladiva kondenzuje pri vysokej teplote v kondenzátore odvedením tepla (jeho odovzdaním cez kondenzátor vykurovaciemu okruhu).

4. Expanzia


Skvapalnené chladivo je expandované z vysokého tlaku z kondenzátora na nízky tlak pomocou výparníka. Výsledkom tohto procesu je prudké zníženie teploty. Od tohoto bodu sa proces dostáva do svojho počiatočného bodu a celý cyklus začína od začiatku.

Pri obrátení tohto cyklu je v niektorých prípadoch možne použiť tepelné čerpadlá aj pre chladenie podobne ako pri klimatizácii.

Video od poločnosti Panasonic s titulkami.

(Titulky zapnete v spodnej časti ovládacieho panelu.)


Kam ďalej?

Referenčné inštalácie
Prečo Panasonic?
Panasonic TCAP
Návrat na hlavnú stránku
ANTE Slovakia s.r.o.,
Obchodná 2
955 01 Topoľčany

IČO: 45 569 665
IČ DPH: SK 2023 045 783

mail: info@mojekurenie.sk
hotline: +421 918 934 958
meno a priezvisko
e-mail, telefón
odkaz