Solárne systémy - Často kladené otázky

Je môj dom vhodný pre inštaláciu solárneho systému?
Slnečné kolektory môžu byť inštalované na zemi alebo na rovnej a šikmej streche. Druh krytiny v podstate nerozhoduje. U šikmých striech sa považuje za ideálne ak je orientovaná smerom na juh so sklonom 45°. V prípade núdze, resp. aj účelovo, je možným riešením umiestnenie kolektorov aj na fasáde objektu.
Aké teploty sa dajú za pomoci kolektorov dosiahnuť?
Vo všeobecnosti (aj z bezpečnostných dôvodov) je snaha dosahovať teploty od 55 až do 80 °C. Nie je nijako zvlášť obtiažne prekročiť aj 100 °C resp. aj viac, ale znižuje sa tým celková efektivita kolektorov a takéto teploty v domácnostiach ani nemajú zmysluplné využitie.
Ako dlho bude trvať nainštalovanie solárneho systému?
Závisí to od konkrétneho stanovištia (stavby a pod.), ale obyčajne dĺžka inštalácie nepresiahne dva dni.
Aká je životnosť solárneho systému?
Záruka od výrobcu je už spomínaných 5 rokov, ale predpokladaná reálna životnosť by mala presiahnuť 30 rokov. Niektorí technickí odborníci odhadujú funkčnosť zariadenia pri správnej údržbe až na 50 rokov. Je to iba predpoklad, lebo žiadny seriózny solárny systém pred päťdesiatimi rokmi ešte nebol nainštalovaný.
Je na Slovensku naozaj dostatočné slnečné žiarenie pre potreby solárnych systémov?
Áno je. Solárne systémy dokonca úspešne pracujú i v škandinávskych krajinách. Typický solárny systém na Slovensku poskytne 50 – 60% resp. aj 70% požadovanej teplej vody pre domácnosti. Pritom v lete je to až 100%, na jar resp. jeseň 50 - 60% a v zimnom období iba 10 -20%. V tomto období solárny systém vodu iba predhrieva, no obyčajne je solárny zásobník napojený na kotol ústredného kúrenia a v spolupráci s ním pomáha šetriť na drahom elektrickom ohreve.
Môžem solárny systém použiť aj na vykurovanie domu?
Zhruba jedna tretina klientov sa živo zaujíma aj o možnosti použitia solárneho termického systému pre potreby vykurovania objektov. Aj úplné solárne vykurovanie by teoreticky po technickej stránke bolo možné zrealizovať, ale je však nevyhnutné zdôrazniť, že vo všeobecnosti sa solárnym vykurovaním myslí iba solárne prikurovanie (temperovanie). V tom prípade ide o podporu existujúcej vykurovacej sústavy s podielom solárnej frakcie max do 35% počas bežného roka. Nad túto hodnotu sa vstupné investičné náklady dostávajú na takú úroveň, že v súčasných podmienkach by sa výsledná cena získaného solárneho tepla pohybovala v úrovniach, ktoré by mnohokrát iba dosť problematicky dokázali konkurovať cenám vyprodukovaných konvenčným vykurovacím systémom. Avšak racionálne nadimenzovaná solárna sústava aktívne spolupracujúca s konvenčným vykurovacím zariadením dokáže vyprodukovať dostatok tepla pre potreby TÚV. Navyše hlavne v prechodných obdobiach (jarné a jesenné mesiace) dosahuje veľmi uspokojivé výsledky v podpore (nahrádzaní) prioritného vykurovacieho systému. Projekčne, investične, konštrukčne a rozmerovo je solárna sústava pre potreby solárneho prikurovania + TÚV výrazne náročnejšia ako zariadenie iba pre potreby TÚV, preto je prinajmenšom vhodné všetky technicko-ekonomické náležitosti prebrať s odborníkmi ešte pred začatím realizácie takéhoto projektu.
Kto bude inštalovať solárny termický systém?
Inštalovať systém budú pracovníci spoločnosti ANTE Slovakia s.r.o., ktorí majú bohaté skúsenosti s montážou solárnych systémov v rôznych podmienkach.
Aká je životnosť solárneho systému?
Záruka od výrobcu je už spomínaných 5 rokov, ale predpokladaná reálna životnosť by mala presiahnuť 30 rokov. Niektorí technickí odborníci odhadujú funkčnosť zariadenia pri správnej údržbe až na 50 rokov. Je to iba predpoklad, lebo žiadny seriózny solárny systém pred päťdesiatimi rokmi ešte nebol nainštalovaný.
Vystavíte mi na slnečné kolektory záruku?
Samozrejme. Na slnečné kolektory je od výrobcu stanovená 5-ročná záruka, 5 rokov na solárny zásobník, 2 roky na ostatné komponenty sústavy a 3 roky na montážne práce. Záručný a pozáručný servis zabezpečujeme my!
Koľko kolektorov potrebujem na bežný rodinný dom pre potreby TÚV?
To samozrejme závisí od viacerých faktorov ako napríklad počet ľudí v domácnosti, množstvo denne spotrebovanej teplej vody, konkrétna lokalita, požadovaná dĺžka preklenovacieho obdobia, prípadná integrácia bazénu do systému a podobne. Všeobecne pre 2-3 člennú rodinu pripadá 1 kolektorový panel, pre 4-5 ľudí asi 2 panely.