Solárne panely

Solárne kolektory

Solárne kolektory je možné rozdeliť do dvoch hlavných kategórií, z ktorých sa každá dá ďalej deliť podľa druhu použitých technológii, výkonov a podobne. Sú to solárne termické kolektory pre výrobu tepla a solárne kolektory určené pre výrobu elektrickej energie - fotovoltaické panely. Naša spoločnosť sa výhradne špecializuje iba na solárne termické kolektory.

Solárne termické kolektory (alebo častejšie slnečné kolektory) sú zariadenia schopné absorbovať slnečné žiarenie, premieňať ho na teplo a následne odovzdávať pracovnému médiu napr. vode. Dajú sa deliť do dvoch hlavných, dnes bežne predávaných, kategórií a to sú ploché a trubicové panely. Naša spoločnosť sa venuje inštalácii modernejšej verzie, a to sú trubicové solárne kolektory v prevedení Heat Pipe.

Solárne kolektory sú súčasťou uzavretého solárneho okruhu, ktorý tvoria potrubia s nevyhnutnými armatúrami (napr. obehové čerpadlo, rôzne ventily a pod.) a tepelný výmenník umiestnený v solárnom zásobníku. Systém riadi elektronická regulácia v spolupráci s termickými čidlami. Takýto systém pracuje celoročne plne automaticky, takže dodávky teplej vody sú vždy zabezpečené na požadovanej teplote. V letných mesiacoch solárny systém spravidla zabezpečí teplú vodu na 100%. Vo zvyšných mesiacoch roka vodu predhrieva, takže iný zdroj tepla vodu už iba dohreje na obvyklú teplotu, čím sa v porovnaní s klasickým ohrevom ušetrí veľké množstvo energie. Celoročne je tak možné ušetriť 65 - 75% energie potrebnej na získanie teplej vody pre bežnú domácnosť.

Solárne termické vákuové trubicové kolektory

Solárne vákuové trubicové kolektory sú vyvinuté s použitím najnovších technológií pre využitie slnečného žiarenia na výrobu tepla čiže celoročnú prípravu TÚV, ústredné kúrenie, ohrev vody v bazénoch a pod. Predstavujú najmodernejšie riešenie termočlánkov.

Pracujú s vyrovnanou dennou bilanciou (IAM faktor, konštrukcia absorbéra zaručuje plný výkon už skoro ráno) a vysokou celoročnou účinnosťou. Okrem toho disponujú vysokými teplotnými ziskami hlavne v zimnom období, čo zabezpečuje skutočné vákuum (až 100-násobne vyšším podtlakom ako pri najlepších podtlakových plochých kolektoroch , podtlak až 10-3 Pa = vákuum). Solárne vákuové trubicové kolektory pracujú s menším objemom obehového média v solárnom systéme, čo predstavuje zníženie vstupných nákladov za nemrznúcu zmes.

Solárne vákuové trubicové kolektory sa vyznačujú nižšou celkovou hmotnosťou a s tým súvisiacim menším zaťažením na m2 strešnej konštrukcie. Výhodou je tiež lepšia statická stabilita proti preklopeniu alebo odneseniu vetrom (až 180km/hod.) a jednoduchá montáž, obsluha a servis. Navyše solárne vákuové kolektory v zime prepustia napadnutú vrstvu snehu pomedzi sklenené trubice. Získaním osvitu počas dňa sa tak žiarenie ľahšie dostane ku selektívnej vrstve, čím prispeje k ľahšiemu a rýchlejšiemu roztopeniu snehu. To má za následok zvýšenie výkonu kolektoru na maximálny možný pre dané obdobie.

Vákuový trubicový kolektor s Heat Pipe

Kolektor sa skladá z rámu z antikoróznej legovanej ocele, manifoldu (zberač) a vákuových trubíc Three-target (trojvrstvové) s technológiou Heat Pipe. Každá trubica je tvorená dvojitým sklom, pričom každá vrstva je vyrobená z 3,3 mm hrubého boro-silikátového skla (najčistejšie sklo, bežne používané v optike). Odolnosť trubice voči poškodeniu je testovaná na príklade ľadovca s maximálnou šírkou 2,5 cm v kolmom uhle dopadu. V prípade ešte nepriaznivejšieho počasia je riziko, že sa niektorá z trubíc poškodí. No aj v takomto prípade na základe princípu samotného fungovania ostáva kolektor v plnohodnotnej prevádzke. Jeho výkon by bol znížený iba o výkon jednej samotnej trubice. V prípade poškodenia je každá trubica veľmi jednoducho vymeniteľná.

Technológia Heat Pipe (tepelná trubica)

Tepelná trubica (angl. Heatpipe, Heat Pipe) je technológia slúžiaca na prenos tepla (tepelného výkonu) aj pri zachovaní malého rozdielu teplôt. Prenos tepla je (podobne ako v chladničkách a mrazničkách) zabezpečený odparovaním a následnou kondenzáciou. Touto technológiou je možné preniesť veľký objem tepla pri malých rozmeroch zariadenia. Zariadenie nemá pohyblivé diely, nevyžaduje údržbu a má veľmi dlhú životnosť. Táto technológia zaisťuje aj v chladnom období maximalizáciu výkonu kolektora.

Stredom trubice ide uzavretá medená rúrka, v ktorej sa nachádza kvapalina na alkoholovej báze, ktorá sa odparuje už pri nízkej teplote. Táto para stúpa v rúre až na horný koniec, na ktorom je umiestnený malý výmenník tepla. Tu sa para kondenzuje a odovzdáva svoje teplo nepriamo teplonosnému médiu v podobe nemrznúcej zmesi. Skondenzovaná kvapalina stečie späť na „teplý koniec“, opäť sa zohrieva, následne vyparuje a kolobeh začína od začiatku. Prednosťou tohto je, že kolektor sa nikdy neprehreje pretože po úplnom vyparení sa kvapaliny (teda keď sa neuskutočňuje odber tepla v hornej časti trubice) sa kolobeh zastaví.