Čo Vám prinesie tepelné čerpadlo od Panasonic?

Prečo tepelné čerpadlo vzduch/voda od Panasonic?

V dnešnej dobre je mimoriadne ťažké vybrať si na trhu správnu variantu vykurovania, prípadne výrobcu. Názory sú veľmi rôznorodé. Každý si pochvaľuje to svoje alebo to, s čím má skúsenosť bez ohľadu na reálne alternatívne možnosti, ktoré by mohli byť aj lepšie. Daný človek nemá možnosť porovnania a tak chváli a presadzuje tú svoju “jedinú správnu” variantu. Ako teda vybrať správne tepelné čerpadlo vzduch/voda? Prípadne nebola by alternatíva voda/voda lepšia? A ktorého výrobcu zvoliť? Na to, aby sme našli správnu odpoveď sa musíme na problematiku pozrieť z viacerých uhľov pohľadu.

Porovnávaný faktor inštalácie vzduch/voda voda/voda zem/voda
Sezónny vykurovací faktor (SCOP)    
Náklady na inštaláciu (Celková cena inštalácie)    
Náklady na údržbu    
Dĺžka inštalácie    
Náročnosť inštalácie na prípravu (čas)    
Náklady na prípadnú opravu v budúcnosti    
Potreba iných podmienok pre inštaláciu (veľkosť pozemku, prietok vody a iné) Nie Áno Áno

Ekonomika prevádzky tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlá ako druh vykurovania, v porovnaní s inými vykurovacími zdrojmi, patria medzi najúspornejšie a najmenej náročné na údržbu a prevádzkovanie. Samozrejme medzi jednotlivými druhmi sú isté rozdiely a mali by sme teda v prvom kroku zvoliť typ, ktorý by sme chceli použiť. Medzi najčastejšie montované druhy tepelných čerpadiel patria:

  • vzduch/voda,
  • voda/voda
  • zem/voda

Možno ste sa dopočuli o jednoznačne lepšej účinnosti prevedenia voda/voda či zem/voda oproti tepelnému čerpadlu vzduch/voda. To je samozrejme pravda a nikto proti tomu nebude nič namietať.

Pre správny výber však musíme predovšetkým myslieť nielen na účinnosť, ale aj na reálne náklady na zaobstaranie daného tepelného čerpadla. Dané je to dodatočnými prácami na výkopoch, či iným materiálom potrebným na prevádzku.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda je investične oveľa menej náročné a preto je jeho mierne vyššia (ročná) nákladovosť akceptovateľná. .

Teraz by mal nasledovať zložitý výpočet podložený desiatkami grafov, ktorý by bolo treba študovať dlhé hodiny. To ale neurobíme, pretože našim cieľom je pomôcť Vám vo výbere. Naša spoločnosť sa opiera v prvom rade o reálne skúsenosti z praxe. Dať si vyhotoviť cenovú ponuku je v dnešnej dobe veľmi jednoduché. Pri serióznych firmách dostanete kompletný rozpočet so všetkými nákladmi na inštaláciu.

Koľko stojí ročná prevádzka našich tepelných čerpadiel? To si môžete pozrieť priamo v referenčných inštaláciách kde sú sledované naše tepelné čerpadlá v priebehu rokov u zákazníkov, ktorí si už naše zariadenie vybrali.

Ako si vybrať typ tepelného čerpadla do ktorého chcete investovať

Zoberte si :
  • našu cenovú ponuku
  • ponuku na vybrané tepelné čerpadlo inej firmy
  • odpočítajte cenu
  • nechajte si od konkurenčnej spoločnosti vypočítať odhad prevádzkových nákladov
  • v našich referenčných inštaláciách si nájdite dom podobný Vášmu prípadne si nechajte od nás spracovať odhad nákladov
  • zostáva len vydeliť rozdiel ceny tepelného čerpadla rozdielom prevádzkových nákladov

Sami ihneď pochopíte, do ktorého typu tepelného čerpadla máte investovať.

História výroby a skúsenosti

Panasonic vyrobil svoje prvé vysokoúčinné tepelné čerpadlo už v roku 1973 a od tohto míľnika začal aj dlhodobý vývoj a zdokonaľovanie sa v danej technológii. Panasonic nezačal s výrobou tepelných čerpadiel v nedávnej minulosti, pretože to je aktuálny trend. Tejto problematike sa venuje po celé generácie čo so sebou prináša nemalé skúsenosti a s nimi súvisiaci pokrok a pokročilejšiu technológiu. Pri kúpe tepelného čerpadla Panasonic si nekupujete len zariadenie samotné, ale aj kus histórie a dlhoročného vývoja, ktoré Vás určite nesklamú, ba práve naopak, milo potešia.

Výroba a servis

Tepelné čerpadlá Panasonic vyvíja a vyrába priamo spoločnosť Panasonic a nie iná firma pomocou outsourcingu. Celé tepelné čerpadlo Panasonic je teda 100% Panasonic. Tento možno pre niekoho bezvýznamný detail so sebou ale nesie záruku kvality koncového výrobku, kontroly celého výrobného procesu a rýchlej dostupnosti náhradných dielov pre budúcnosť. A to všetko za prijateľnú cenu. Spoločnosť pravidelne školí nielen svojich predajcov ale hlavne servisných technikov, aby boli schopní rýchlo reagovať na prípadnú servisnú situáciu a vyriešili ju v čo možno najkratšom termíne. Z rovnakého dôvodu drží neustále skladom širokú paletu náhradných dielov nielen pre aktuálne modely ale aj modely, ktoré už nie sú v predaji. Firma chce takto udržať vysoký štandard svojich zariadení aj po rokoch.

Rozšíriteľnosť systému tepelného čerpadla

K tepelným čerpadlám Panasonic je možné pridať rôzne príslušenstvo, ktoré Vám ešte viac uľahčí prácu s čerpadlom, jeho kontrolu a nastavenie, prípadne sledovanie spotreby. Nový systém Smart Cloud pripojiteľný ku všetkým novým modelom generácie H je viac než len ovládanie tepelného čerpadla cez internet. Je to komplexný systém vzdialenej kontroly, sledovania spotreby a riadenia tepelného čerpadla, ktorý je ešte inteligentnejší než kedykoľvek predtým. Pomocou Smart Cloudu získate pohodlný prístup k celému tepelnému čerpadlu, ešte nižšie prevádzkové náklady a v konečnom dôsledku vďaka lepšej správe tepelného čerpadla aj nižšie emisie CO2. Ďalšími skvelými možnosťami, ako systém Panasonic Aquarea rozšíriť, sú nerezové zásobníky Panasonic, aktívne radiátory Aquarea Air, ktoré Vám zabezpečia vykurovanie i chladenie zároveň a rôzne iné drobné pomôcky pre montáž či prevádzku. V neposlednom rade je možné k čerpadlám pripojiť aj prevodník na systém MODBUS pre nadriadené riadenie.

Dotácie na tepelné čerpadlo 

Ku všetkým modelom tepelných čerpadiel Panasonic je momentálne možné čerpať príspevky v rámci podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktorý je poskytovaný domácnostiam z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov. Projekt je uskutočnený v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, a to v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk. Výška každej dotácie je prideľovaná podľa skutočnej efektívnosti daného zariadenia a jeho výkonu pri 2°C exteriérovej teploty a teplote vody 35°C vychádzajúcej z tepelného čerpadla. V našich cenových ponukách máte jasne a zreteľne vypočítanú výšku dotácie na dané zariadenie a samozrejme ju máte zohľadnenú aj v konečnej cene. Dotácia je žiadaná ešte pred samotnou realizáciou tak ako stanovuje SIEA a preto nie je potrebné sa obávať prípadného neúspechu v dotačnom systéme. Dotáciu máte pridelenú ešte pred samotnou inštaláciou.