Tepelné čerpadlo Panasonic T-cap

Tepelné čerpadlo Panasonic T-CAP

T-CAP je skratka pre totálny výkon (z anglického Total Capacity). Celá modelová rada Panasonic T-CAP je vyvinutá, vyrobená a predávaná za účelom zvládania extrémne nízkych exteriérových teplôt. V praxi to znamená ešte vyššie úspory a to aj v porovnaní s už veľmi úsporným bežným tepelným čerpadlom. T-CAP dokáže udržať svoj nominálny výkon i pri teplote -15°C bez pomoci elektrického dohrevu (elektrokotla). Podáva mimoriadne vysokú účinnosť bez ohľadu na vonkajšiu teplotu či nastavenú teplotu výstupnej vody. Táto modelová rada spolu s podlahovým vykurovaním, radiátormi s nízkym teplotným spádom či dokonca aj s konvektormi, dokáže nahradiť aj staré plynové alebo olejové vykurovanie a to aj v starších rodinných domoch.

Ako to celé pracuje?

T-CAP má rovnaký kompresor aj výmenníky ako základná modelová rada HP (High Performance). Prečo teda dobre zvláda vykurovanie i pri veľmi nízkych teplotách a odstraňuje tak jeden z najväčších nedostatkov bežného vzduchového tepelného čerpadla? Technológia T-CAP mení riadene a podľa potreby aj parametre výparníka tepelného čerpadla (tzv. P-H diagram). Tým sa darí získať z chladného vonkajšieho vzduchu ešte viac energie pre vykurovanie.

V chladivovom okruhu je pred elektronickým expanzným ventilom pridaný ďalší elektronicky riadený ventil a dochladzovač chladiva. Časť chladiva tak prechádza štandardnou cestou cez výparník, časť sa vracia priamo do kompresora. Výsledkom je, že tepelné čerpadlo je schopné udržať nominálny výkon až do -15°C exteriérovej teploty. Hodnota COP, samozrejme, smerom k nižším teplotám klesá. Pri -15°C ale dosahuje stále veľmi slušnú hodnotu 2,5. Tým najväčším prínosom je, že nie je potrebné využívať zabudovaný záložný elektrokotol. Ten príde na radu u tepelného čerpadla T-CAP až pri veľmi nízkych teplotách.