Solárne systémy - Solárne žiarenie

Slnečná energia - zdroj energie pre solárne panely

Zdroj energie Slnka predstavujú termonukleárne reakcie prebiehajúce v stredových oblastiach Slnka - nazývaných aj jadrová fúzia. Pri tejto činnosti sa uvoľňuje obrovské množstvo energie, ktoré dokážu zachytávať a efektívne využiť solárne kolektory. Z ľudského pohľadu predstavuje Slnko mohutný a takmer nevyčerpateľný zdroj energie, ktorý nám zadarmo ponúka energiu, a tá prevyšuje súčasné energetické potreby ľudstva 11 000-krát. V podstate to znamená asi toľko, že za menej ako pol hodinu vyžiari Slnko na Zem toľko energie, koľko spotrebuje ľudstvo za jeden rok.

Najlepšie využitie slnečnej energie v strednej Európe môžeme nájsť v letnom období. Prednostne napríklad pre prípravu teplej vody, ohrev vody v bazénoch, sušenie poľnohospodárskych produktov alebo aj chladenie objektov.

Solárna energetika sa však nevyhýba ani podpore vykurovania objektov a pri dnešnom technologickom progrese a dodržaní určitých podmienok je možné dosiahnuť naozaj zaujímavé výsledky aj v tejto oblasti.

Súčet priameho a rozptýleného žiarenia, ktoré dopadá na horizontálny povrch tvorí globálne žiarenie. Najviac je ovplyvňované dobou trvania slnečného svitu a oblačnosťou. Priemerné ročné sumy globálneho žiarenia sú najvyššie v nížinách a to 1200 až 1300 kWh/m2, v najvyšších polohách východnej časti Tatier je to 1100 až 1200 kWh/m2, v stredných horských polohách a na krajnom severozápade Slovenska 1050-1100 kWh/m2, čo je ovplyvnené hlavne zväčšenou oblačnosťou.

V kotlinách je globálne žiarenie ovplyvňované inverziami a nízkou oblačnosťou. Tam sa hodnoty pohybujú v intervale 1100 až 1200 kWh/m2.

Grafické znázornenie globálneho žiarenia na rôznych povrchoch: